2017-01-17

رئیس جمهور ایران صحبتهای دونالد ترامپ درباره «برجام» را شعار خواند
هشدار رئیس جمهوری چین در آستانه نشست مجمع جهانی اقتصاد نسبت به جنگ تجاری