محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی ترکیه روز ۱۶ آوریل، ۲۷ فروردین آینده برگزار خواهد شد.

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی ترکیه روز ۱۶ آوریل، ۲۷ فروردین آینده برگزار خواهد شد.

این خبر در حال تکمیل است و بزودی روزآمد خواهد شد