خبر فوری

2017-02-27

فرانتکس: مداخلۀ سازمانهای غیردولتی شناسایی قاچاقچیان را دشوار می کند
اتحاد سوسیالیست ها و سبزهای فرانسه؛ دیدار با کارگران در رستوران مک دونالد
سازمان ملل متحد: قحطی در سودان جنوبی شامل نیمی از جمعیت خواهد شد
«روبات همکار» به کارگران صنعتی برای جابه جایی اجسام سنگین کمک می کند
محبوبیت «مارتین شولتز» در نظرسنجی ها برای تصدی مقام صدراعظمی در آلمان
دبیرکل سازمان ملل: جامعه جهانی در مقابله با افراطی گرایی مسئولیت پذیرتر باشد