خبر فوری

2019-05-16

ونزوئلا؛ خوان گوایدو گفتگو با دولت را منکر شد
ترامپ: امیدوارم با ایران وارد جنگ نشویم