محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تجمع مخالفان عراقی در مقابل ساختمان کمیسیون اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از نیما قدکپور
euronews_icons_loading
تجمع مخالفان عراقی در مقابل ساختمان کمیسیون اروپا

سه شنبه نزدیک به پانصد تن از معترضان عراقی در مقابل ساختمان کمیسیون اروپا در بروکسل تجمع کردند.

این گروه پلاکاردهایی در دست داشتند که از طریق آنها خواستار کمک اروپا به جنبش «مردمی» در عراق بودند. یکی از سازمان دهندگان به خبرنگار یورونیوز گفت: «مردم خواهان سقوط حکومت هستند». وی تاکید کرد که اعتراضات امروز عراق «بدون رهبر و بدون مداخله احزاب» صورت گرفته است.

به گفته وی رهبران جنبش عراق جوانانی هستند که خسته از تبعیض، فقر و گرسنگی و بیکاری و فساد مقامات دولتی هستند.

جوان دیگری که بتازگی از عراق به بلژیک آمده بود، به خبرنگار یورونیوز گفت: « ما را از جنگ داخلی می ترسانند اما این بار نه جنگ داخلی و نه مرگ و کشتار هیچکدام نمی توانند مقابل خواسته‌های مخالفان بایستند. خواسته مخالفان تغییر ساختاری حکومت در عراق است.»