2019-11-01

ویدئوهای برگزیده هفته: از درگیری‌های عراق و شیلی تا آتش سوزی‌های کالیفرنیا و پاکستان
جنگنده اف-۳۵ ارتش اسرائیل