2019-12-06

ویدئو؛ یک شامپانزه ۱۸ ساله در چین با علاقه لباس می‌شوید
فرانسه با پیشنهاد اصلاح طرح اخذ «مالیات دیجیتالی» از شرکت های آمریکایی مخالف است