euronews_icons_loading
ویدئو؛ رنگ‌ها و آوازهای صحرای آفریقا در جشنواره طوارق

مردم صحرانورد طوارق در نیجر جشنواره‌ای از فرهنگ و موسیقی را با لباس‌های رنگارنگ خود برای گردشگران به نمایش گذاشتند.

این برنامه را گروهی از طوارق منطقه افروان در قلب صحرای آفریقا که یکجانشین شده‌اند، برگزار کردند.

مطالب بیشتر از بدون شرح