خبر فوری

2020-04-24

مجسمه تزریق واکسن به یک کودک در مقابل مقر سازمان بهداشت جهانی
ترامپ پیشنهاد داد برای درمان کرونا به بیماران «ضدعفونی ‌کننده» تزریق شود