خبر فوری
euronews_icons_loading
NO Comment

مردم ایتالیا پس از سپری کردن قرنطینه دو ماهه بار دیگر اجازه پیدا کردند تا با حضور در سواحل فِریجِنه در نزدیکی شهر رُم، از هوای آفتابی و دریای پیرنه لذت ببرند. با کاهش محدودیت‌های اجتماعی توسط دولت ایتالیا، مردم اجازه پیدا کرده‌اند تا فعالیت های ورزشی خود را در فضای باز و از جمله در کنار سواحل دریا انجام دهند. البته هنور ماموران شهرداری و پلیس سعی دارند تا هشدارهای لازم را نسبت به رعایت فاصله اجتماعی در سواحل و تفریحگاه‌های عمومی به مردم گوشزد کنند. اقدامی دشوار که همیشه با سرپیچی‌هایی همراه است.

مطالب بیشتر از بدون شرح