euronews_icons_loading
NoComment

آتش اعتراض به کشته شدن جورج فلوید، مرد سیاهپوست آمریکایی به دست پلیس مینیاپولیس، در شهرهای دیگر آمریکا از جمله نیویورک نیز شعله‌ور شده است. در جریان درگیری شبانه معترضان با پلیس در مرکز نیویورک، آنها خودرو پلیس را آتش زدند مأموران نیز شماری از آنها را بازداشت کردند. در جریان راهپیمایی‌های ضدنژادپرستانه در آمریکا تا کنون ۵ نفر کشته و بیش از ۴ هزار نفر بازداشت شده‌اند.

مطالب بیشتر از بدون شرح