خبر فوری

2020-07-03

آمریکا؛ فرود ایمن هواپیمایی با مشکل فنی در یک بزرگراه
هشدار برجامی ایران در نامه ظریف به مسئول سیاست خارجی اروپا؛ بورل پاسخ داد