euronews_icons_loading
 تصاویر آتش‌سوزی در بندر بیروت؛ این بار بالگرد به کمک آمد

برای دومین بار در هفته‌های اخیر حادثه‌ای بزرگ در بندر بیروت روی داد و این بار به جز خودروهای آتش‌نشانی، بالگرد ارتش هم برای خاموش کردن آتش وارد عمل شد. روز پنجشنبه در این محل یک انبار حاوی روغن و لاستیک خودرو در بندر بیروت آتش گرفت و حادثه آفرید. این حادثه این بار و به رغم گستردگی آتش، خوشبختانه به جز خسارات مادی، هیچ تلفات جانی نداشت.

مطالب بیشتر از بدون شرح