2020-12-06

تظاهرات در ایروان
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا درجورجیا