خبر فوری
euronews_icons_loading
پاپ با بازدید سرزده از مجسمه «مریم باکره» برای رهایی جهان از کرونا دعا کرد

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان روز سه شنبه به طور غیرمنتظره از مجسمه «مریم باکره» در رم بازدید کرد تا برای مردم سراسر جهان همزمان با همه گیری ویروس کرونا دعا کند. رهبر کاتولیک های جهان پس از نثار تاج گل لحظاتی را در سکوت دعا خواند. ماموران آتش نشانی ایتالیا پس از بازدید پاپ فرانسیس تاج گل را به بالای مجسمه منتقل کردند. سخنگوی واتیکان گفته است که پاپ فرانسیس در جریان بازدید از مجسمه «مریم باکره» برای همه کسانی که در رم و جهان تحت تاثیر بیماری «کووید ۱۹» قرار گرفته اند دعا خوانده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح