euronews_icons_loading
تصاویری از خرابی‌ها و زیان‌های «حمله به دموکراسی» در کنگره آمریکا

قطعات شیشه و چوب، در و پنجره‌های شکسته، دیوارهای آسیب‌دیده، میز و صندلی‌ها و لوازم اداری خرد شده...اینها آثار باقیمانده هجوم گروهی از هواداران افراطی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به ساختمان کنگره در روز چهارشنبه در واشنگتن است؛ هجومی که مطبوعات آمریکا آن را «حمله به دموکراسی» خواندند. مأموران و کارکنان از فردای حمله، کار پاکسازی و تعمیر خرابی‌های به بار آمده در ساختمان کنگره را آغاز کردند.

مطالب بیشتر از بدون شرح