خبر فوری
euronews_icons_loading
تصاویری از خسارت‌های ناشی از فوران آتشفشانی در جمهوری دموکراتیک کنگو

فوران کوه آتشفشان نیراگونگو در جمهوری دموکراتیک کنگو به تعدادی از واحدهای مسکونی در حومه شهر گوما آسیب زد.

تصاویر هوایی از دامنه کوه آتشفشان نیراگونگو وسعت خسارت ها را نشان می دهد. با این حال شهر دو میلیون نفری گوما از جریان گدازه های آتشفشانی در امان ماند. فوران آتشفشان نیراگونگو باعث شد که هزاران نفر وحشت زده مجبور به ترک خانه های خود شوند.

ساکنان محلی از تکرار حادثه ای مشابه سال ۲۰۰۲ میلادی که در جریان فوران آتشفشان نیراگونگو صدها نفر کشته شدند بیمناک هستند.

مطالب بیشتر از بدون شرح