euronews_icons_loading
برف پاییزی پکن را غافلگیر کرد

بارش برف زودهنگام در پکن شهروندان پایتخت چین را غافلگیر کرد.

هر چند در روزهای اخیر محدودیت هایی بدلیل شیوع دوباره ویروس کرونا در این شهر و چند شهر بزرگ چین اجرا شده است، اما بخشی از شهروندان پایتخت موفق شدند برای برف بازی به خیابان‌ها بیایند.

پکن در سال ۲۰۲۲ میزبان المپیک زمستانی است.

مطالب بیشتر از بدون شرح