محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اخبار از بروکسل؛ برگزاری انتخابات پارلمانی هلند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ برگزاری انتخابات پارلمانی هلند

انتخابات پارلمانی هلند و درخواست حزب مردم اروپا، بزرگترین حزب در پارلمان اروپا، برای توقف مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.