خبر فوری
More about this topic

هلند

More articles

آغاز به کار رُبات‌های پیش‌خدمت در رستورانی در هلند
احتمال دارد مینک‌ها ویروس کرونا را به انسان منتقل کنند
اصالت نقاشی منتسب به ون‌گوگ پس از نیم قرن تردید تایید شد