خبر فوری
More about this topic

angola

More articles

سرمایه گذاری‌های گستردۀ خارجی در استان «کوانزا سول» آنگولا
هنر معاصر آنگولا، چهره‌ای جدید از قاره سیاه را در جهان ارائه داده‌است
آنگولا؛ بازسازی مسیر حمل و نقل ریلی و خلق فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری