بازرگانی

اخبار بیشتر business

اخبار بیشتر business

تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی
اداره کاریابی در مادرید، اسپانیا
بازار ارز تهران
دویچه بانک آلمان
کشاورزان هندی در کارخانه تصفیه شکر در ایالت شمالی اوتار پرادش در هند
ونزوئلا
ابراهیم رئیسی و محمود احمدی نژ‌اد
چین