خبر فوری
نوآوری

این برنامه برخی از جالب ترین ابداعات اروپایی را معرفی می کند و شما را با اندیشه های درخشان ابداع کنندگان این محصولات آشنا می سازد. 

اخبار بیشتر innovation