ویروس کرونا

زندگی در دوران پساقرنطینه

خبرهای بیشتر

موارد ابتلا به کرونا و موارد فوتی در اغلب نقاط جهان کاهش یافته است
شیوع کرونا در کره شمالی
یک پزشک برای آگاهی بخشی در مورد کووید با خانواده‌ای در پیونگ یانگ صحبت می‌کند
تصویر میکروسکوپ الکترونی از ویریون‌های آبله میمون‌
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی