خبر فوری

ویروس کرونا

آخرین اخبار

زندگی در دوران پساقرنطینه

خبرهای بیشتر

آزمایش واکسن شرکت فایزر
جوانان مکزیکی ماسک‌زده در یکی از ایستگاه‌های متروی شهر مکزیکوسیتی
کووید مداوم در برخی از بیماران
نمونه واکسن ارائه شده توسط موسسه تحقیقاتی «نیکلای گاملیا» در روسیه
موج دوم شیوع ویروس کرونا در اروپا
AP Photo
Ng Han Guan