خبر فوری
More about this topic

افغانستان، حمله

More articles

حمله طالبان به نیروهای امنیتی افغانستان سیزده کشته برجای گذاشت