خبر فوری
More about this topic

فرودگاه

More articles

 منطقه فرودگاهی بغداد با سه راکت هدف حمله قرار گرفت
لحظه‌ای که پلیس چمدان شهروند ایرانی را با پا هل می‌دهد
چین؛ فرودگاه بزرگ «داکسینگ» بمناسبت۷۰سالگی رژیم کمونیستی افتتاح می شود