خبر فوری
More about this topic

کودتای نافرجام در ترکیه

More articles

دستگیری مظنونان به ارتباط با کودتای نافرجام ترکیه (عکس تزئینی است)
کارمند کنسولگری آمریکا در ترکیه هم چنان به اتهام جاسوسی در زندان می ماند
بازداشت ۲۴۹ کارمند وزارت خارجه ترکیه در پیوند با کودتای نافرجام