خبر فوری
More about this topic

کودتای نافرجام در ترکیه

More articles

کارمند کنسولگری آمریکا در ترکیه هم چنان به اتهام جاسوسی در زندان می ماند
بازداشت ۲۴۹ کارمند وزارت خارجه ترکیه در پیوند با کودتای نافرجام
اوزیل و گوندوغان با اشتاین‌مایر؛ پس از دیدار جنجالی با اردوغان