خبر فوری
More about this topic

مجازات اعدام

More articles

شادمانی مردم سودان پس از برکناری عمر البشیر
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل: نگران اعدام احتمالی شمار زیادی از بازداشتی‌ها در ایران هستیم
از ۱۶ کنشگر حقوق دگرباشان در اوگاندا به زور آزمایش مقعدی گرفته شد