خبر فوری
More about this topic

گرتا تونبرگ

More articles

گرتا تونبرگ: وقتم را با صحبت با ترامپ تلف نمی‌کنم
انتقاد پوتین از گرتا: به کشورهای در حال توسعه بگویید چرا باید فقیر بمانند و مانند سوئد نشوند
رویترز