خبر فوری
More about this topic

نظامی

More articles

مقام آمریکایی: بیش از ۱۰۰ نظامی ما در حمله موشکی ایران آسیب مغزی دیدند
آیا ترامپ اسرار «جاسوسی» آمریکا را با عکس پایگاه فضایی ایران افشا کرد؟
اف شانزده های آمریکایی در پایگاهی واقع در خاک آلمان