خبر فوری
More about this topic

همکاری نظامی

More articles

AP photo
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin
William HOPPER
پاتریوت آمریکا در پایگاه شاهزاده سلطان عربستان
اردوغان: ترکیه آماده ارسال نیروی نظامی به لیبی برای کمک به طرابلس است
افشای سندی جدید: دستور تعلیق کمک به اوکراین ۹۱ دقیقه پس از تماس ترامپ اتخاذ شد
حاصل سفر نخست‌ وزیر عراق به پاریس: توافقات دوجانبۀ نظامی، اقتصادی و فرهنگی
اردوغان: فشار آمریکا برای جلوگیری از خرید موشک‌های روسیه بی‌عدالتی است