خبر فوری
More about this topic

تهدیدات هسته ای کره شمالی

More articles

سئول: عملیات بازسازی و تکمیل پایگاه پرتاب موشک کره شمالی رو به اتمام است
«بازسازی سایت آزمایش‌های موشکی کرۀ شمالی در پی شکست گفتگوهای ویتنام»