خبر فوری
More about this topic

نشت نفت

More articles

تلاش اوپک برای دستیابی به توافق افزایش تولید؛ موضع ایران نرم شد
از کشتی سانچی تا پهنه خلیج فارس؛ بزرگترین آلودگی‌های نفتی در دریا