خبر فوری
More about this topic

کره زمین

More articles

رمزگشایی از ماهیت دومین جرم میان‌ستاره‌ای در منظومه شمسی
جمعیت جهان تا سال ۲۱۰۰ از مرز ۱۰ میلیارد نفر می‌گذرد؛ آیا زمین گنجایش دارد؟
سلفی محیط‌ بانان با گوریل‌ها؛ روایتی از یک عکس و پارک ملی کنگو
روز زمین چه روزی است؟ برای کمک به محیط زیست چه کاری می توان انجام داد؟