خبر فوری
More about this topic

پناهجوی سیاسی

More articles

شورای کشورهای اروپایی وضعیت مهاجران در یونان را «مبارزه برای بقا» توصیف کرد