خبر فوری
More about this topic

رنو

More articles

کارلوس گون در لبنان: دیگر گروگان دستگاه قضایی ژاپن نیستم
مدیر عامل سابق شرکت رنو - نیسان با حکم دادگاه توکیو از زندان آزاد می شود
صنعت خودروی ایران