خبر فوری
More about this topic

امنیت جاده ای

More about this topic

موافقت آلمانی‌ها با اعمال محدودیت سرعت در آزادراه‌ها
افزایش شمار تلفات جاده ای در جهان، هر بیست و چهار ثانیه یک مرگ
نتیجه آزمایش انواع مواد مخدر و الکل روی راننده اسپانیایی مثبت در آمد
نصب دکمه کمک‌رسان فوری در خودروهای اروپایی الزامی شد