خبر فوری
More about this topic

سیاست روسیه

More articles

کرونا برنامۀ بلندپروازانه پوتین برای توسعه ملی روسیه را عقب انداخت