خبر فوری
More about this topic

کمیساریای عالی حقوق بشر

موضوعات داغ روز

More about this topic

میشل باشله به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شد
سازمان ملل: وضعیت غوطه شرقی می تواند به «جنایت علیه بشریت» ختم شود