خبر فوری
More about this topic

کمیساریای عالی حقوق بشر

More articles

میشل باشله به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شد
سازمان ملل: وضعیت غوطه شرقی می تواند به «جنایت علیه بشریت» ختم شود