ویدیوها

جشنواره برف در هاربین چین

جشنواره برف در هاربین چین

<p>تصاویری از آخرین تدارکات پیش از افتتاح جشنواره سالانه برف در شهر هاربین چین.</p>