ویدیوها

euronews_icons_loading
نمایشگاه هنری بنیاد بیلر در ژنو

نمایشگاه هنری بنیاد بیلر در ژنو

بنیاد بیلر، بیستمین سالگرد خود را با برگزاری نمایشگاهی هنری در همکاری با چند نهاد هنری دیگر از جمله موسسه هنرهای معاصر از لند جشن گرفت.

وظیفه اصلی این بنیاد معرفی و ارائه آثار هنری ارنست بیلر، هنرمند مشهور سوئیسی است.