ویدیوها

euronews_icons_loading
موزه اختصاصی اوو مورالس در بولیوی افتتاح شد

موزه اختصاصی اوو مورالس در بولیوی افتتاح شد

بولیوی از بازگشایی یک موزه در اورینوکا، زادگاه اوو مورالس، رئیس جمهوری خبر داد. این موزه به ارزش هفت میلیون دلار به اوو مورالس اختصاص یافته است.

مورالس در سال ۲۰۰۶ و پس از به قدرت رسیدن دستور تاسیس این موزه را صادر کرد. در این موزه صدها هدیه و تصویر رئیس جمهوری و گنجینه های باستانشناسی جای داده شده است.