خبر فوری
More about this topic

باستان شناسی

More articles

چرا تاکنون در طی پدیده «فرگشت» حتی یک میمون به انسان تبدیل نشده است؟
بدترین سال در تاریخ بشر چه سالی بود؟ دانشمندان پاسخ می‌دهند