ویدیوها

euronews_icons_loading
کالیفرنیا؛ تولد بچه فیل ۱۲۷ کیلویی در باغ وحش سن دیه گو

کالیفرنیا؛ بازی دو بچه فیل در باغ وحش سن دیگو

زولی و کاییا دو بچه فیل نر و ماده ۲ و ۳ سه ماهه در باغ وحش سن دیه گو ایالت کالیفرنیا مشغول به بازی هستند.

آنها سرگرم شدن انواع بازی ها را تجربه می کنند و حتی برخی اوقات از سر و کول هم بالا می روند.

بچه فیل ها اجازه یافته اند تا کمی دورتر از حد تعیین شده به بازی بپردازند. مادرها که خیالشان از بابت محیط بازی و تعامل دوستانه میان هر دو راحت است آنها را آزاد گذاشته اند اما می دانند در صورت بروز مشکل حتما یک ماده فیل بالغ برای آشتی دادن مداخله خواهد کرد.