ویدیوها

euronews_icons_loading
هائیتی؛ چهارمین روز اعتراض به فساد و سوء مدیریت اقتصادی