ویدیوها

euronews_icons_loading
 ایتالیا؛ هشدار درباره فروریختن بخشی از یخچال‌های طبیعی «مون بلان»