ویدیوها

euronews_icons_loading
 بازار داغ شرط بندی در بریتانیا بر روی احتمال تمدید برکسیت

بازار داغ شرط بندی در بریتانیا بر روی احتمال تمدید برکسیت

کلاف سردرگم برکسیت که مدت هاست مردم بریتانیا از یک سو و اروپائیان از سوی دیگر منتظر باز شدن گره های آن هستند حالا به سوژه ای جذاب برای بنگاه های شرط بندی تبدیل شده است.

هفتاد و پنج درصد افرادی که روز سه شنبه برای آزمودن بخت خود بر روی این سوژه داغ شرط بندی کردند افرادی هستند که معتقدند نخست وزیر بریتانیا پس از ۳۱ اکتبر، ضرب الاجل نهایی اجرای برکسیت از اتحادیه اروپا برای تمدید آن درخواست مهلت خواهد کرد.

با آنکه شرط بندی بر روی موضوعات و رویدادهای سیاسی بخش کوچکی از این بازار پرمشتری را به خود اختصاص می دهد اما یک متصدی بنگاه شرط بندی در بریتانیا می گوید که انتظار برای تعیین سرنوشت برکسیت سبب شده تا طی دو ماه گذشته یکصد هزار پوند بر روی این موضوع شرط بندی شود.