ویدیوها

euronews_icons_loading
 طوفان کیارا ساحل یک استراحتگاه تفریحی در جنوب غربی انگلستان را پوشیده از کف کرد