More about this topic

آب و هوا

موضوعات داغ روز

More about this topic

کابل سفیدپوش شد؛ ویدئویی از بارش نخستین برف زمستانی در پایتخت افغانستان