خبر فوری
More about this topic

آب و هوا

More articles

ماهواره‌ها ابزار مهم دانشمندان برای مطالعه تغییرات اقلیمی
Uppsala train station, Sweden